Sustavi i oprema za javne prijevoze (elektronički ticketing)

U suradnji s partnerima, razvili smo vlastito hardversko i softversko rješenje za javne prijevoznike. Sustav t-CARD predstavlja integriranu informatičku multifunkcionalnu cjelinu za korištenje u sustavima gradskog i međugradskog prijevoza, čiji je osnovni cilj povećanje efikasnosti sustava prijevoza i nadzora nad troškovima, a sve u cilju povećanja kvalitete pružanja usluga korisnicima usluga prijevoza.

Veza između svih ovih funkcija je beskontaktna kartica koja kao nosilac informacija kruži u sustavu i omogućava jednostavnu i brzu identifikaciju svih sudionika unutar sustava, kako putnika tako i zaposlenika (vozača, kontrolora, administracije i ostalih zaposlenika).

Funkcije koje su integrirane u t-CARD:

POS sustav

Programski modul t-CARD POS posebno je modularno POS (Point Of Sale) rješenje razvijeno prema specifičnim potrebama svakog projekta koje podržava sve vrste papirnih i beskontaktnih karata uz primjenu kriptografije za zaštitu podataka u beskontaktnim karticama.

POS sustav za izradu, programiranje i prodaju karata instaliran je na POS računalima na blagajnama i podržava postupak preuzimanja i obrade digitalnih slika putnika putem skenera i digitalnih fotoaparata te izradu, tiskanje, programiranje, validiranje i naplatu beskontaktnih pametnih kartica kao i prodaju pojedinačnih papirnatih karata koje se i inače kupuju na blagajnama.

U sustav je uključena i oprema za izradu kartica te se prilikom prvog izdavanja kartice od korisnika prikupe podaci i fotografija putnika te se svi podaci (ime i prezime, adresa,fotografija, zona…) tiskaju na prednjoj strani kartice, a potom se kartica programira s određenim parametrima. Tako izdane kartice mogu se obnavljati bez potrebe za izradom nove kartice na način da se produži valjanost iste za naplaćenu uslugu.

Izdavanje karata

Izrada, programiranje i prodaja karata

Oprema u vozilima

U vozila integrirana u t-CARD sustav ugrađujemo opremu koja tipično uključuje:

  • upravljačko računalo DCC-7
  • validatore VAL-M7
  • printere za papirne karte PRN-M7a
  • LED displeje

Onboard računalo najnovije generacije s ekranom u boji i tipkovnicom, podržava GPRS i WLAN prijenos podataka što omogućuje da se prikupljeni podaci bežičnim putem prenesu na serversko računalo. Integriranim komunikacijskim GPRS i GPS modulima omogućen je prijenos podataka iz onboard računala u realnom vremenu te on-line nadzor nad lokacijom vozila.

Osim navedenog, DCC usklađuje rad svih perifernih naprava (validatori, printeri, LED ekrani, komunikacijski adapteri).

Validator VAL-M7 uključuje čitač RFID kartica za validaciju beskontaktnih kartica te opcionalno poništavač papirnih karata.

Kontrola karata

t-CARD Control je sustav namijenjen za kontrolu karata koji se temelji na primjeni ručnog terminala za verifikaciju beskontaktnih kartica, unos i obradu podataka. Ručni terminal može verificirati sve tipove beskontaktnih karata te je u njega integriran printer koji služi za ispis naplaćenih karata ili kazni.

Kontrolor vrši provjeru valjanosti beskontaktne pametne kartice prislanjajući karticu putnika uz beskontaktni čitač ugrađen u ručni terminal ili skenirajući bar-kod tiskan na papirnatu kartu putem laserskog čitača bar koda koji je također ugrađen u ručni terminal.

U slučaju da kontrolor zatekne putnika s neispravnom beskontaktnom pametnom karticom, poništava valjanost te kartice upisivanjem u memoriju pametne kartice podatak o postavljanju kartice na “crnu listu” kartica i vraća karticu putniku. Putnik od tada nadalje neće moći koristiti tu karticu sve dok ju ne donese na blagajnu putem koje će se kartica odblokirati (skinuti s “crne liste”) uz plaćanje kazne za vožnju bez valjane putne karte.

Kontrolor može i naplatiti kaznu za vožnju bez valjane putne karte putem ručnog terminala i kaznu ispisati na prijenosnom printeru.

Kontrolori periodično donose svoje ručne terminala do računala na kolodvoru na koji je ugrađena i bazna stanica putem koje se u centralno računalo prenose podaci o svim kontroliranim kartama, a terminali se nadopunjuju s podacima o kartama na”crnoj listi” i sl.

Osim verifikacije karata, t-Control posjeduje funkcije nadzora kontrolora te vodi evidenciju rada kontrolora i priprema izvještaje o izvršenoj kontroli.

Praćenje vozila

Poseban dio programske podrške namijenjen je trenutačnom lociranju i praćenju kretanja vozila na digitalnoj karti putem satelitske GPS tehnologije, ali omogućuje i uvid u povijest kretanja vozila.

Position Manager – pruža uvid u trenutnu poziciju vozila flote, povijest kretanja, potpunu rekonstrukciju događaja, kao i osnovne statističke podatke. Aplikacija omogućava postavljanje korisnikovih objekata, definiranje zona rada i ruta vozila.

Analitika – pruža pregled svih pojedinosti o pojedinom vozilu, analize kretanja vozila te aktivnosti vozača.

Statistika – pruža puni statistički pregled rada za pojedino vozilo, grupu ili cijelu flotu. Statistika pruža pregled svih događaja i praćenih parametara po redoslijedu, tipu, trajanju i lokaciji, u tabličnom i/ili grafičkom obliku.

Analizator – usporedno prikazuje prikupljene podatke za pojedino vozilo u odabranom periodu.

Informiranje putnika

Informiranje putnika LED displejima na stanicama te zvučna i vizualna najava stanica u vozilima.

Kartomati

Prodaja i nadopuna karata na samouslužnim automatskim uređajima – kartomatima koji prihvaćaju kao sredstvo plaćanja kovanice, gotovinu i bankovne kartice

Generiranje izvještaja i evidencija

Generiranje izvještaja i statistika o broju prevezenih putnika po određenim upitima.

Evidencija radnog vremena zaposlenika i kontrola prolaza.

Evidencija potrošnje goriva po vozilima.

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!